FJÄLLET

Denna hemsida kommer att vara ett komplement till den gängse informationsspridningen till våra medlemmar. Alla kallelser, dagordningar och protokoll  kommer också i fortsättningen dimpa ner i din brevlåda. 

Den årliga utgåvan av Fjällguiden kommer inte att delas ut längre. Allt finns här på hemsidan och det går att själv skriva ut informationen.


Lite kort om denna samfällighet

Fjällets anläggningssamfällighet bildades 30 maj 1968 och omfattade då även det område som idag kallas Fjällhöjden.
Vid sammanträden med stadsingenjören den 19/5 och 17/6 1969 beslöts att området skulle delas i två samfälligheter, Fjället och Fjällhöjden.

Husen är byggda av Byggnads AB Harry Karlsson. Förmedlingen till köparna -68 skedde genom stiftelsen Ekkronan och husen kostade mellan 170.600 kronor och 175.500 kronor, kontantinsatsen var 25.000 kronor och taxeringsvärdet var 100.000 kronor. Inflyttning i området skedde mellan den 1 juni 1968 och 15 maj 1969.

Fjällets anläggningssamfällighet består av 68 hushåll i elva radhuslängor, sex garagelängor, en tvättstuga/värmecentral, en lekplats och fina grönområden och ligger i Balingsnäs i Huddinge kommun. Husen är i två plan och ca 130 kvadratmeter, tomtarealerna varierar mellan 208 och 348 kvadratmeter.


 ---- www.fjallet.se ----

Ansvarig utgivare: Karin Lundberg> Synpunkter på sidorna? Mejla till
styrelsen@fjallet.se