Frågor & svar

Belysningen vid parkeringen fungerar ej, vad göra?
Vid fel som rör vår gemensamma utrustning, tex gatubelysning, halogenlampor med rörelsedetektor osv, skall styrelsens tekniker kontaktas. Han ordnar så lampan åter lyser, eller ger dig en glödlampa så kan du själv enkelt byta den. Notera att teknikern inte går regelbundna rundor för att inspektera, det åligger alla medlemmar att rapportera ev. fel omgående.

Bensinen till gräsklipparna har tagit slut, vem skaffar ny?
Du. Den som tar den sista bensinen åker till valfri mack och köper ny. Ta kvittot och lämna det tillsammans med utläggsblanketten till kassören, med uppgift om ditt bankkontonummer, så får du pengar för ditt utlägg insatt omgående. Alla medlemmar tackar dig för din hjälp!

Bredband, hur får jag det?

Samfälligheten har uppgraderat sitt kabel-tv nät år 2008 så att medlemmarna även kan beställa bredband via ComHem. De erbjuder i dagsläget olika paket beroende på hur snabb hastighet du vill ha. Se ComHems hemsida för mer info och aktuella prisuppgifter. Det finns dock inget som hindrar att du använder dig av andra bredbansleverantörer som ansluter via telejacket eller via ip-telefoni eller mobilt bredband.

Det kommer ingen värme i torkskåpet i vår gemensamma tvättstuga, vad göra?
Sedan november 2004 är det en helt ny fläkt monterad så det bör ta ett tag innan den krånglar. Som alltid om någon maskin pajar, kontakta teknikern så snart som möjligt, tel.nr finns i fjällguiden.

Eldningen vid bollplanen, vilka ansvarar för den?
Enligt beslut vid ordinarie höststämma 1998 gäller följande enl. protokoll: Beslutades att "eldning av avfall" vid fotbollsplanen (vår och höst) i fortsättningen ska utföras av längorna A, B, C, D, K-L och M enligt ett rullande schema.

Får jag bygga ett förråd på min tomt?
I princip nej. Enligt stadsplanen så är våra enskilda tomter sk. prickmark vilket innebär att inget som kan betraktas som byggnad får uppföras där. Dock gäller friggebodlagen. Kan du komma överens med grannarna kan du få bygga upp till 10m2. Ta skriftligt på att grannen godkänner ditt bygge! Vi tveksamhet, kontakta bygglovsavdelningen på Huddinge kommun 08-53536403 För skärmtak över altaner och furstukvistar gäller att ytan får vara max 12m2.

Gräsklipparen har pajat, vad gör jag?
Kontakta i först hand vår materialförvaltare, se fjällguiden för adress mm. Han hjälper till med att få stil på den igen.

Inköp av material och tjänster till samfälligheten, kan jag göra det?
Det du får köpa in till samfälligheten utan att fråga styrelsen är bensin till gräsklipparna. Alla andra inköp skall godkännas av styrelsen. Har du fått ok att handla är styrelsen tacksam för din hjälp!

Isbana på bollplanen på vintern?
Ja, det finns utrustning för att spola en isbana, brandslang finns i tvättstugan, anslutning för brandpost finns i "glasförrådet" (änd-garaget på kalkvägen). På gräsmattan bredvid Kalkvägen finns en brandpost man kan ta vatten ur. Enda att tänka på är att vattnet som blir stående i brandposten måste pumpar ur efter varje spolning. Annars fryser det och då är det slutspolat för säsongen. Vill du har mer tips så fråga Johan Engvall på Fv1.

Jag skall sälja mitt hus, är det nåt jag skall tänka på?
Ja, du skall ge sekreteraren uppgifter om den nya ägaren snarast möjligt och också din egen nya adress. Se fjällguiden.

Kan jag ta bort ett element i mitt hus?
HELA värmesystemet, inkl element inne i husen, är samfällighetens egendom, ej fastighetsägarens, MÅSTE styrelsens tekniker kontaktas innan du gör några ingrepp i värmesystemet. Detta för att all värme som distribueras är injusterat och i balans. Gör man ingrepp så riskerar man att störa detta, med resultat att kanske din granne eller du själv inte får varmt nog. Eftersom elementen i husen är samfällighetens så innebär detta också att ev fel på element omfattas av samfällighetens underhållsansvar. Pillar man själv utan att först kontaktat styrelsen är risken att man kan bli skadeståndsskyldig för ev merkostnader som samfälligheten åsamkas, mer om detta på vårstämman 2003.

Min automatiska portöppnare krånglar, vad gör jag?
Jo, eftersom dessa är varje fastighetsägares egendom så får du själv ombesörja lagning. 

Parabolantenn, kan jag sätta upp en sån?
Inget hindrar dig att sätta upp en egen parabolantenn. Du bör dock fråga dina grannar om de har några synpunkter först. Enda du bör tänka på är att inte blockera stegen på gaveln då man måste kunna komma upp på taket.

Soporna, när hämtas de?
Fn (2005) töms våra sophållare varje torsdag ojämn vecka. Rulla ut ditt kärl till gatan så den finns där kl 06.00 på torsdagsmorgonen.

Tvättmaskinen i vår gemensamma tvättstuga är paj, vad gör jag?
Jo, du tar kontakt med teknikern som ombesörjer lagning. Adress till teknikern finner du i fjällguiden.

Var kan man stänga av värme och varmvattnet vid katastrof?
Om det katastrofala inträffar att tex ett fjärrvärmerör i marken eller under en länga skulle brista så går det att stänga av vattnet. Mittemot tvättstugan, vid gräsplätten vid garagelängan, finns en stor lucka. Däri finns avstängningsventiler för hela området. Är det en akut situation, stäng helt enkelt alla spakar du hittar där. Tag därefter
OMEDELBART kontakt med någon i styrelsen!

Senaste kommentaren

03.07 | 16:35

Hej! Min man testade sonens drönare sön 3Juli ca k12. Den försvann till våran området fr fotbollsplanen mot Flintv./Kalkvägen över radhusen. Skulle vara tacksam om ni råkar hitta den. Timo 0734064267

21.05 | 10:22

Hej! Vi har nyligen renoverat vårt förråd (blått) och har några liter grund- och täckfärg kvar. Om någon behöver till sitt förråd får ni gärna hämta Kalkvägen 35. Hälsningar, Markus

21.05 | 10:10

Kort tillägg: hos Noréns Färg heter den blåa färgen "Fjället blå" nu ifall någon behöver köpa och inte har färgkoden.

02.05 | 17:21

VARNING! "Vinbärsgallkvalster" har upptäckts på svart vinbärsbuskar i området. Gröna uppsvullna bladknoppar. Tiotusentals kvalster/virus i knopparna. Sprids lätt, busken måste grävas upp och brännas!

Dela den här sidan