26. mar, 2019

Mars 2019

Hej grannsamverkare!

Vad gör egentligen polisen vid inbrott?!

Den frågan får jag av förklarliga skäl ibland.

Alla pågående inbrott larmas ut så att alla polisiära resurser i området kan åka mot platsen. Hundsök görs när så är möjligt. Vid flera inbrott i samma område försöker vi om möjligt närmsta tiden lägga våra trafikkontroller på strategiska vägar. Samverkanspartner som Grannstödsföreningen informeras och åker i drabbade områden. De informerer bla om grannsamverkan om det inte finns på aktuell gata.

Vid så gott som samtliga inbrott har teknisk undersökning gjorts (några få undantag denna månad, då man tyvärr städat innan och något försök som bedömdes ej prioriterat) I vissa fall även med sk DNA-hund. Vi sparar alla spår som säkras i en sökbar ”databank”, tex verktygsspår och fotspår. Dessa jämförs med alla ärenden så snart ngn misstänkt person grips. Ev fingeravtryck och DNA-spår sparas och jämförs förstås med befintliga i redan polisiära register och bevakas när nya läggs in.

Vi ordnar sk ”ringkvällar” med polisens volontärer en gång per månad, då vi ringer alla som drabbats av inbrott i bostad och följer upp hur man mår och hur det har gått i kontakten med polis och försäkringsbolag.

 

Vi är helt beroende av era iakttagelser för att komma till rätt plats vid rätt tidpunkt – RING 112 direkt om du observerar pågående inbrott!

SAMMANFATTNING gällande anmälningar feb 2019

Totalt 45 anmälningar. Villa/radhus: 35 fullbordade, 8 försök. Lägenheter: 1 fullbordat och 1 försök. Förra året samma period anmäldes 32 inbrott varav 27 var fullbordade.

NÄR?

Endast fem av anmälningarna denna månad gäller inbrott under dagtid,

20 st kvällstid (eller sen eftermiddag) samt 20 okänd tid på dygnet. Detta tyder dels på att tjuvarna utnyttjar skymningen när det är mörknat ute, samt att de rekar och i stor utsträckning lyckas upptäcka hus som står tillfälligt eller långvarigt tomma – viktigt att försöka få ditt hus att se

”bebott” ut även när du är bortrest!

HUR?

Se listan nedan och fundera på vilka möjligheter tjuven skulle ha att göra på samma sätt med din bostad?! Se tips och råd för åtgärder på www.samverkanmotbrott.se eller i appen SSF- Grannsamverkan!

GODS

Generellt är det smycken (inkl klockor) och kontanter som tjuvarna främst tar med sig, denna månad även en del kläder, småelektronik samt ovanligt nog, TV-apparater vid ett par tillfällen.

LÄNET

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 450 inbrott i bostäder, varav 340 är inskrivna som fullbordade. I 14 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (17 olika personer), varav fem personer i totalt 2 av Huddinges ärenden. I februari förra året anmäldes 583 inbrott i bostäder, varav 435 inskrivna som fullbordade.Glädjande så är det fortfarande en rejäl minskning i hela länet även om det känns dyster i Huddinge denna månad.

HUR KONTAKTA POLISEN!?!

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår organisation till de som kan vara berörda av tipset. Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan

avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!) Det finns även ett enkelt tipsformulär på  www.polisen.se

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till kommunikationscentralen (polisradion) ifall det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område.

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott. Eller tjuvar som springer från ett nyupptäckt inbrott!

Felanmälan Huddinge kommun

08-535 301 00, https://www.huddinge.se/stadsplanering-och- trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/  ELLER ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.

Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden.

DRABBADE GATOR/OMRÅDEN

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Fullersta

Norrängsvägen

 

X

1/2, kl 05-

9.30

Krossat nedre

fönstret på altandörr.

Ja

Nej

Vistavägen

Sign: Två rätt unga personer, ev den ena

en tjej. Mörka kläder, en med huva, en med mössa.

 

X

4/2 ca kl

11.30

Brytskador samt

krossat glas på fönster, baksidan. Granne ser två personer springa från huset.

Ja

Nej

Solhemsvägen

 

X

5/2 kl 10.30-

18.30

Utlyft fönsterkassett

på husets baksida.

Ja

Nej

Ekebergsvägen

 

x

16/2 kl

17.30-21.30

Klättrat upp på

balkong och brutit upp fönster.

Ja

Ja

Movägen

 

X

Tom 23/2 kl

23.07

Ett fönster uppbrutet

och utlyft.

Ja

Nej

Farvägen

 

x

23-26/2

Uppbruten källardörr

Ja

Nej

Tagelvägen

 

Sign: En ensam gärningsman med skidmask syns på kamera. Ev cykel enligt grannes iakttagelse.

 

X

6/2 kl 18.57

Boende upptäcker

färska spår i snön runt huset. Bryt- märken på ett fönster. En man gått runt huset och känt på dörrar samt brutit på fönster.

Nej

Kamera

Snättringe

Oxelvägen

 

x

4/2 kl 16-18

Utlyft glasruta övre

delen på altandörr. Stuckit in handen och öppnat dörren inifrån.

Ja

Nej

Ängsvägen

 

X

6-13/2

Ett bouleklot inkastat

genom fönster, kunnat sticka in armen och öppna fönsterhakar.

Ja

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Mantalsvägen

 

Sign: 2 gärningsmän (inget mer kunde lämnas av granne som sett dem)

 

X

14/2 kl

20.14

På okänt sätt tagit

sig in genom altandörr (inga brytskador, ev dyrk). Rivit ner två larm- dosor. Hundsök och spårsökning utan resultat.

Ja

Ja

Byalagsvägen

 

x

15-16/2

Brandstege uppställd mot husets farstukvist, där man klättrat upp och brutit upp ett fönster på övervåningen. Även brutit upp kassaskåp som fanns i en

garderob.

Ja

Nej

Storskogsvägen

 

x

23-24/2

På okänt sätt har gärningspersoner brutit upp ett fönster på övervåning. Ingen stege lämnad.

Ja

Nej

Förgyllarvägen

 

x

19/2 kl 17-

19.45

Brutit loss lister och

lyft ut en fönster- kassett. Bla TV stulen, ovanligt. Tyder på att bil torde körts fram till huset.

Ja

Ja,

men ej aktive- rat.

Förgyllarvägen

 

x

26/2 kl 17-

21.15

Brutit loss lister och

lyft ut en fönster- kassett. Man har även försökt öppna

ett kassaskåp genom att testa nycklar.

Ja

Nej

Förgyllarvägen

 

x

26-28/2

Enbart brutit upp dörr

till inglasad altan, ej tagit sig vidare in i själva villan. Oklart varför man avbrutit.

Nej

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Stambanevägen

 

X

23/2 kl

19.38

Både fönster på

villans balkong samt på nedre botten krossat, man har ej tagit sig in, troligen avbrutit när larmet går.

Nej

Ja

Lövdalsvägen

 

x

26/2 kl

19.35

Försökt lyfta ut

fönsterkassett, tack vare rörelsedetektor på fönstret gick larmet direkt och tjuvarna avbröt.

Nej

Ja

Segeltorp

Häradsvägen

 

X

30/1-1/2

Oklart hur inbrottet

skett, gods saknas på morgonen. Anmält 5/2, ingen spårsäkring.

Ja

Nej

Verkstadsvägen

 

x

1/2, kl 10.05

Uppbruten bakdörr,

larmet gått. Vaktbolaget kommit till platsen. Tyvärr missuppfattning, man har städat huset, så ingen spårsäkring gjord.

Ja

Ja

Skrakvägen

x

 

1-2/2

Lägenhet i villa, ngn

brutit upp lägen- hetsdörren som är försedd med kodlås.

Ja

Nej

Uvvägen

 

x

20-21/2

Utlyft fönster. Ngn varit inne men verkar ha vänt och avbrutit. Ev för att boende

kom hem eller redan

var hemma.

Ja

Ja, men ej akti- verat.

Bergsvägen

 

x

21/2 kl 12-

13.02

Krossat fönster till altandörr. Dörren

låst, klättrat in.

Ja

Ja

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Stuvsta

Nybyggarvägen

 

X

8-13/2

Krossat källarfönster

där man kunnat sticka in armen och öppna handtaget.

Ja

Nej

Råbocksvägen

 

X

14-16/2

Krossat källarfönster där man kunnat sticka in armen och öppna vredet. Även öppnat annat fönster som utgångsväg.

Ja

Nej

Kräpplavägen

 

X

22-26/2

Man har lyckats bryta

sönder fönsterhakar på ett fönster och tagit sig in. Ej varit i larmade rum.

Ja

Ja,

men det har ej utlöst

Dalkarlsvägen

 

X

1-3/2

Krossat fönster samt

brytskador, ej tagit sig in. Granne/husvakt upptäckt inbrottet.

Nej

Nej

Egnahemsvägen

 

Sign: 2 mörkklädda män.

 

X

6/2 kl 17-

17.15

Boende hemma,

man försöker bryta sig in genom att krossa ruta på altandörr. Springer när de ser att boende är hemma. Tyvärr rings ej 112 utan internetanmälan dagen efter …

Nej

Nej

Glömsta

Lindgårdsvägen

 

x

7/2 kl 20-21

Larmet går vaktbolag

åker dit, samt granne som boende ringer. Flera skador på altandörr samt, fönster, men ingen hunnit ta sig in. Avbröt trol pga larm.

Nej

Ja

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Flemingsberg

Kavlevägen

 

x

6/2 kl 17.45-

18.02 samt återbesök

12/2 kl

09.01

Utlyft fönsterkassett.

Larmet går senare så de hinner endast

söka igenom och länsa ett rum. En knapp vecka senare är två män tillbaka på altanen vid samma ingångsfönster, dock är en boende hemma som männer ser och lämnar snabbt.

Ja

Ja

Skogås

Sopranvägen

 

X

13/2 kl 19-

20

Uppbrutet fönster på altanen. Larmet går och vaktbolag till platsen.

Ja

Ja

Barytonvägen

 

X

22/2 kl 7.30-

19.45

Uppbrutet fönster på

husets framsida. Tagit sig ut genom altandörr baksida, som var olåst inifrån.

Ja

Nej

Barytonvägen

 

SIGN: Vältränad man ca 20 år och ca 190 cm lång. Blå jacka och blå/röd/vit mössa.

 

x

22/2 kl

18.50-19.15

En boende hemma

och hör hur ngn knackar på dörren. Kort efter kraftiga bankanden och oljud. När han gick fram till fönstret sprang en person från huset. Fönsterkarm och hakar uppbrutna.

Nej

Nej

Härbrevägen

X

 

26/2-3/1

Brytmärken på

lägenhetsdörr, ej tagit sig in.

Nej

Nej

Trångsund

Drottningvägen

 

SIGN: Man 35-40 år, kort, svart dunjacka, ljusa jeans, mössa/luva

 

X

6/2 kl 20.43

Uppbrutet fönster,

granne ser en person lämna på cykel. Två ev misstänkta kon- trolleras senare i om- rådet.

Ja

Ja

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Kungsvägen

 

x

11-12/2

Ett källarfönster upp-

brutet samt en inre källardörr som leder upp till resten av hu- set.

Ja

Nej

Solviksstrand

 

x

13/2 kl

18.03

Krossat fönsterruta i altandörr, samt bryt- skador på dörren.

Ja

Ja

Blåklintsvägen

 

x

16/2 kl

14.55-17/2 kl 00.05

Krossat källarfönster.

Genomsökt övriga huset. Med hjälp av en vinkelslip från grannes förråd har man sågat upp ett kassaskåp i källaren.

Ja

Ja,

men ej utlöst. Larm- tekniker utkallad

Forsvägen

 

Sign: En blå VW -99 kan ev sättas i

samband med inbrottet.

 

x

23/2 kl 10-

19. Troligen kring 19.

Granne ser en bil

och främmande man på tomten. En annan granne kallas dit, ser krossad ruta.

Ja

Nej

Stortorpsvägen

 

x

22-24/2

Man har klättrat upp

på ett tak över alta- nen, med hjälp av ett bord och en stol. Krossat ett fönster med en sten och kunnat sticka in han- den och öppna fönst- ret inifrån.

Ja

Nej

Skvattramstigen

 

x

26/2 kl 7-23

Två fönster upp-

brutna, ett under atantak och ett ovan- för genom att man klättrat upp på altan- taket.

Ja

Nej

Skvattramstigen

 

x

26/2 kl 7-23

Uppbrutet fönster på

övervåning. Klättrat upp på altantak.

Ja

Nej

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Vidja

Rositavägen

 

x

26/2-9/2

Brytskador på ytter-

dörr, krossad ruta altandörr som var låst, krossad ruta ytterligare altandörr

där man kunnit sticka in handen och

öppna. Ev blodspår säkrat.

Ja

Nej

Ågesta/St Mellansjö

Länsvägen

 

Sign: En

gärningsperson syns på övervakningskamerans bild. Dock väldigt

suddig bild.

 

x

21/2 kl

18.50

Husets egen stege rests mot fönster övervåning, som bru- tits upp /krossat ruta och instick. Larm utlöst varpå endast

ett rum samt badrum genomsökts.

Ja

Ja

Länna

Hägringsvägen

 

x

9-10/2

Krossat badrums- fönster som kunnat öppnas genom att sticka in armen. Endast badrum och ett sovrum (olarmat) genomsökt.

Ja

Ja,

men ej i aktuellt sovrum

Rökslingan

 

x

16/2 kl

19.15

Med okänd stege

klättrat upp på tak och krossat ruta till fönster. Instick och låst upp inifrån.

Ja

Ja

Kom ihåg!

Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till platsen för teknisk undersökning inom 48 timmar, även om själva anmälan tas upp per telefon (om det inte är pågående brott, då tas anmälan upp på plats). Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni pratat med polis!

Sammanställning februari 2019, Huddinge kommun

 

Snättringe 10 anmälningar Trångsund 8 anmälningar Fullersta 7 anmälningar Stuvsta, Segeltorp: 5 anm Skogås : 4 anm

Länna 2

 

Glömsta, Kästa, Vidja, Ågesta: 1 anmälan vardera

OBS! Att denna sammanställning enbart innehåller statistik gällande inbrott i bostäder. Utöver detta så kan det ha varit andra brott i era områden.

Därför är det extra viktigt att ni håller er grannsamverkan vid liv och själva informerar varandra om det sker brott i området, så att alla kan vara extra uppmärksamma.

En informationskanal mellan grannarna är ytterst viktig att upprätthålla. Har ni inte ngn uppdaterad kontaktlista i ert område så är det viktigt att skapa en.

Många använder en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar som finns för ändamålet. Tex SSF- Grannsamverkan, Coyards eller Safeland. Alla appar fungerar ut- märkt som kommunikationskanal men har lite olika funktioner. Information går att hitta på nätet.

__________________________________________________________________________________

26. mar, 2019

Februari 2019

Hej grannsamverkare

Årets första månad avklarad. Inbrotten fortsätter generellt att minska vilket är glädjande, även om 31 drabbade hushåll i Huddinge är alldeles för många. Fortsätt ert goda arbete med att se till varandras hus och att reagera om ni ser något avvikande. Era iakttagelser och reaktioner är

ovärderliga för oss för att ha en möjlighet att hinna på plats och gripa tjuvarna, vilket oftast är det bästa förebyggandet!

Vad är egentligen grannsamverkan, och hjälper det?! Stöldskyddsföreningen har i samverkan med bla polisen gjort en utvärdering som jag precis har fått en muntlig redovisning av. Den visar att grannsamverkan faktiskt har en stor effekt (bla en minskning av de bostadsrelaterade brotten med 28%) Redovisning och mer information om detta kommer senare under våren när hela rapporten är klar. Spännande också att en ny app för GSV släpptes nu i början av februari. Sök på Grannsamverkan så hittas den där appar finns!

www.polisen.se

Besök gärna polisens hemsida, nu är den även mobiltelefonanpassad. Där kan du tex söka information om MärkDNA, göra vissa polisanmälningar, lämna tips (det går även att bifoga filer med tex foton) eller boka tid för att göra pass. Välkomna in för ett besök!

Här är en snabblänk för tipsformulär till polisen i Sthlms län:

https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/

SAMMANFATTNING gällande anmälningar jan 2019

Totalt 31 anmälningar, varav 1 gäller fritidshus. Villa/radhus: 22 fullbordade, 4 försök. Lägenheter: 3 fullbordat och 2 försök. Förra året samma period anmäldes 47 inbrott varav 36 var fullbordade.

NÄR?

I nio av anmälningarna sker inbrotten hudvudsakligen dagtid, 11 st kvällstid (eller sen eftermiddag) samt 11 okänd tid på dygnet.

HUR?

Se listan nedan och fundera på vilka möjligheter tjuven skulle ha att göra på samma sätt med din bostad?! Se tips och råd för åtgärder på www.samverkanmotbrott.se

GODS

Generellt är det smycken och kontanter som tjuvarna främst tar med sig, även pass är en eftertraktad värdehandling. När tillfälle ges stjäls bilnycklar, bjud inte på det tillfället – förvara inte nycklarna lättillgängliga.

LÄNET

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 613 inbrott i bostäder, varav 471 är inskrivna som fullbordade. I 20 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (26 olika personer), 2 misstänkta för två av Huddinges

ärenden (Källbrinksv 31/12 samt Bidrottningens väg 11/1, gripna på Skavsta med gods). I januari förra året anmäldes 939 inbrott i bostäder, varav 722 inskrivna som fullbordade.Glädjande så är det fortfarande en rejäl minskning i hela länet.

 

VIKTIGT! Efter ett inbrott är det viktigt att så snart som möjligt komplettera polisanmälan med uppgifter om det tillgripna godset. Exempelvis mobiltelefoners unika IMEI-nummer (15st siffror du får fram genom att slå *#06# Gör det redan idag, ta en skärmdump och maila till dig själv så att du har det för framtida behov!), tillverkningsnummer på elektronik, uppgifter om märkning på smycken, kläder och så vidare.

 

HUR KONTAKTA POLISEN!?!

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår organisation till de som kan vara berörda av tipset. Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan

avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!) Det finns även ett enkelt tipsformulär på  www.polisen.se

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till kommunikationscentralen (polisradion) ifall det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område.

 

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott. Eller tjuvar som springer från ett nyupptäckt inbrott!

Felanmälan Huddinge kommun

08-535 301 00, https://www.huddinge.se/stadsplanering-och- trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/  ELLER ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.

Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden.

DRABBADE GATOR/OMRÅDEN

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Fullersta

Norrängsvägen

 

X

7/1 kl 8-17

Uppbrutet

källarfönster

Ja

Nej

Bidrottningens väg

 

X

11/1 kl

16.30-19.25

Utlyft fönster samt

brytskador altandörr.

Ja

Nej

Porfyrvägen

 

X

7-22/1

Uppbrutet

köksfönster och kunnat ta sig ut genom en balkongdörr som gick att öppna inifrån.

Ja

Nej

Snättringe

Nämndemansvägen

 

x

11/1 kl

11.30-18.30

Krossat källarfönster.

Ja

Nej

Vattentornsvägen

 

X

21/1 kl

17.30-21.30

Uppbrutet fönster

insynsskyddad baksida

Ja

Nej

Gnejsvägen

 

X

29/12-19/1

Brytskador på flera

olika fönster, men man har ej lyckats ta sig in. Larmet har ej gått igång.

Nej

Ja

Frösövägen

 

x

28/1 kl 7.30-

14.30

Brytskador på fönster

och dörrkarm.

Nej

Nej

Jerikovägen

 

x

31/1 kl

17.45-18

Uppbrutet sovrums-

fönster, skospår från minst tre olika personer. Larmet går när de öppnar köksdörr, troligen avbryter de då.

Ja

Ja

Sjödalen

Förrådsvägen

X

 

21/12-8/1

Brytskador altandörr

Nej

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Glömsta

Brobyggarvägen

 

X

1-2/1

Uppbrutet fönster

Ja

Nej

Sankt Eriksvägen

 

X

14/1 kl

19.09

Uppbruten ytterdörr

Ja

Nej

Väringsvägen

 

X

26/1 kl 10-

22.15

Bortbruten fönster- karm och utlyft föns- terkassett.

Ja

Nej

Segeltorp

Kolartorpsvägen

 

X

8/1 kl 14-

19.30

Uppbrutet fönster

Ja

Nej

Juringe allé

 

x

13-14/1

Uppbrutet fönster.

Larmcentralen bortsliten och sirenen övertäckt med en filt.

Ja

Ja

Dalvägen

 

x

17/1 kl

11.30-18.30

Uppbrutet fönster på

husets baksida. Bryt-märken

altandörr som de inte lyckats få upp.

Ja

Nej

Gamla Kyrkvägen

 

x

17/1 kl

17.04-17.20

Tjuven klättrat upp

på stege till över- våning boende hemma. Krossat fönster på balkong.Boende hörde knackning på ytterdörren innan, men ingen där när han öppnade.

Ja

Nej

Hasselstigen

 

x

31/1 kl 8.30-

19.15

Fönster i balkongdörr

krossat, instick och öppnat. De boende samt flera grannar hade samma dag blivit uppringda av en man som ville fixa fläkttrummorna i bostäderna. Oklart om detta har med inbrottet att göra.

Ja

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Flemingsberg

Sågstuvägen

X

 

11/1 kl 9.45-

13.50

In genom

lägenhetsdörr på okänt sätt. Ev låsslunga.

Ja

Nej

Sågstuvägen (samma port)

X

 

11/1 kl 10-

14.40

In genom säkerhetsdörr på okänt sätt, ev låsslunga.

Ja

Nej

Spiselvägen

 

X

26/1 kl 12-

18.35

Uppbruten altandörr

och ett fönster intill. Larmet har av okänd anledning inte gått igång.

Ja

Ja

Stuvsta

Prästvägen

 

X

11/1 kl

16.30-22.20

Uppbrutet fönster.

Ja

Nej

Kynäsvägen

 

X

14/1 kl 06 -

20.15

Uppbrutet fönster på

baksidan av huset. Okänt varför man avbrutit, men allt verkar orört i villan.

Nej

Nej

Ågestavägen

 

X

14/1 kl 9-

20.15

Uppbrutet fönster på

husets baksida. Larm till mobiltelefon,

oklart om det har aktiverats.

Ja

Ja

Fågelvägen

 

X

21/1 kl

18.43

En person hemma

när hon hör att ngn bryter på ett fönster. När de ser den boende så lämnade de direkt.

Nej

Nej

Basvägen

 

X

28/1 kl

15.20-17.30

Hallfönstret krossat

och fönsterlåsen skadade.

Ja

Nej

Vårby

Lammholmsbacken

X

 

12/1 kl

13.30-18

Uppbruten balkong-

dörr nedre botten.

Ja

Nej

Masmo

Myrstuguvägen

x

 

12/1

Köksfönstrets yt- tersta glas krossat.

Nej

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Skogås

Rapsodivägen

 

X

19/1 kl 16-

19.15

Uppbrutet fönster

samt utgång genom altandörr som var olåst inifrån.

Ja

Ja,

men ej aktivt.

Musikalvägen

 

X

15-21/1

Uppbruten verandadörr. Bilnyckel och garagenyckel stulna.

Ja

Nej

Midvintervägen

 

X

29/1 kl 15-

19

Krossat hål i

altandörr i höjd med handtaget och

kunnat öppna dörren.

Ja

Nej

Vidja

Ringsättravägen

 

X

13/10-2/12

(anmält 3/1)

Uppbrutet källarföns-

ter (fritidshus)

Ja

Nej

Kom ihåg!

Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till platsen för teknisk undersökning inom 48 timmar, även om själva anmälan tas upp per telefon (om det inte är pågående brott, då tas anmälan upp på plats). Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni pratat med polis!

Sammanställning januari 2019, Huddinge kommun

Snättringe, Stuvsta, Segeltorp:  5 anm Fullersta, Glömsta, Skogås : 3 anm Flemingsberg: 2 anmSjödalen, Kästa, Vidja, Vårby, Masmo: 1 anm

OBS! Att denna sammanställning enbart innehåller statistik gällande inbrott i bostäder. Utöver detta så kan det ha varit andra brott i era områden.

Därför är det extra viktigt att ni håller er grannsamverkan vid liv och själva informerar varandra om det sker brott i området, så att alla kan vara extra uppmärksamma.

En informationskanal mellan grannarna är ytterst viktig att upprätthålla. Har ni inte ngn uppdaterad kontaktlista i ert område så är det viktigt att skapa en.

Annars använder många en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar som finns för ändamålet.

__________________________________________________________________________________

8. jan, 2019

Januari 2019

Hej grannsamverkare

Ingen rolig månad att redovisa. Höstens lugna period vände totalt i december. Då har vi ändå drabbats mindre än flera av våra grannkommuner. Ungefär en fjärdedel av de drabbade hushållen har larm installerat (11 av 49), i flera av fallen sker då inbrottet genom att

man tar sig in i det enda rum som inte har rörelsedeckare. Man bör inte förvara sina värdesaker som tex smycken i husets enda olarmade rum.

 

Vad är egentligen grannsamverkan, och hjälper det?!

Förutom att man byter kontaktuppgifter med sina grannar, hänger upp skyltar och dekaler om att man har GSV, samt förmedlar ut polisens månadsbrev så är ju det viktigaste att man försöker följa de tips och råd som ges inom konceptet. ALLA som är med i en grannsamverkangrupp, bör ta sig tid att se dessa filmer:

https://samverkanmotbrott.se/informationsfilmer-svenska/#De finns även textade på engelska, somaliska och arabiska.

 

www.polisen.se

Besök gärna polisens hemsida, nu är den även mobiltelefonanpassad. Där kan du tex söka information om MärkDNA, göra vissa polisanmälningar, lämna tips (det går även att bifoga filer med tex foton) eller boka tid för att göra pass. Välkomna in för ett besök!

Här är en snabblänk för tipsformulär till polisen i Sthlms län / Gotland:

https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/

 

SAMMANFATTNING gällande anmälningar dec 2018

Totalt 49 anmälningar, varav 2 gäller fritidshus. Villa/radhus: 25 fullbordade, 10 försök. Lägenheter: 11 fullbordat och 3 försök. Förra året samma period anmäldes 58 inbrott varav 43 var fullbordade.

NÄR?

I 25 av anmälningarna sker inbrotten hudvudsakligen dagtid, 11 st kvällstid, 1 nattetid samt 12 okänd tid på dygnet då fastigheten varit obevakad under ett eller flera dygn.

HUR?

Se listan nedan och fundera på vilka möjligheter tjuven skulle ha att göra på samma sätt med din bostad?! Se tips och råd för åtgärder på www.samverkanmotbrott.se

GODS

Generellt är det smycken och kontanter som tjuvarna främst tar med sig, även pass är en eftertraktad värdehandling.

 

VIKTIGT! Efter ett inbrott är det viktigt att så snart som möjligt komplettera polisanmälan med uppgifter om det tillgripna godset. Exempelvis mobiltelefoners unika IMEI-nummer (15st siffror du får fram genom att slå *#06# Gör det redan idag, ta en skärmdump och maila till dig själv så att du har det för framtida behov!), tillverkningsnummer på elektronik, uppgifter om märkning på smycken, kläder och så vidare.

 

LÄNET

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 826 inbrott i bostäder, varav 656 är inskrivna som fullbordade. I 19 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (21 olika personer), ännu inga misstänkta i Huddinges ärenden. I december förra året anmäldes 1108 inbrott i bostäder, varav 862 inskrivna som fullbordade.Fortfarande en minskning i hela länet vilket är positivt totalt sett för månaden, men det är väldigt många hushåll som drabbats under just jul- och nyårshelgerna.

 

HUR KONTAKTA POLISEN!?!

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår organisation till de som kan vara berörda av tipset. Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!) Det finns även ett enkelt tipsformulär på  www.polisen.se

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till kommunikationscentralen (polisradion) ifall det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område.

 

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott. Eller tjuvar som springer från ett nyupptäckt inbrott!

Felanmälan Huddinge kommun

08-535 301 00, https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/  ELLER ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.

Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden.

 

DRABBADE GATOR/OMRÅDEN

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Fullersta

Krokvägen

 

X

4/12 kl

16.45-19

Uppbrutet fönster.

Ja

Nej

Movägen

 

x

4/12 kl 22-

5/12 kl

9.30

Lister runt

altandörrens fönster har brutits bort. Avbrutit av okänd anledning.

Nej

Nej

Ringvägen

 

x

12/12 kl 8-

20.40

Man har slagit hål i ett

källarfönster, kunnat sticka in handen och öppna. kunnat låsa upp ytterdörr och troligen gått ut den vägen.

Ja

Nej

Tjäderspelsvägen

 

X

17/12 kl

9.45-20.00

Utlyft fönsterkassett i

husets enda olarmade sovrum. Ej gått vidare

i huset.

Ja

Ja,

men ej i detta rum.

Skogslyckevägen

 

X

19/12 kl

12.30-

17.15

Uppbrutet/krossat

fönster, hela huset genomsökt. Familjen städat och åtgärdat så teknisk undersökning ej möjligt.

Ja

Nej

Stambanevägen

(Fridhem)

 

X

24/12 kl

15-19

Krossat fönster i dörr

på husets baksida. Troligen kunnat sticka in handen och öppna.

Ja

Nej

Källbrinksvägen

 

X

31/12 kl

17.20-

17.35

Krossad ruta i källarplan kunnat sträcka in handen och ta gods. Även brutit

sig in genom garage- dörr och därifrån kunnat bryta upp dörr

in till resten av villan.

Ja

Ja

 

 

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Snättringe

Stambanevägen

(Milsten)

 

x

26/12 kl

15-22

Krossat glas i dörr.

Städat innan polis kom till platsen.

Ja

Nej

Sjödalen

Lännavägen

 

X

3/12 kl

16.45-

18.15

Uppbrutet fönster som dock hade säkerhetsspärr och ej gick att öppna helt.

Nej

Nej

Sjödalstorget

X

 

16/12 kl

09.15-16

Föreberedelse till

inbrott genom att ngn satt plastfolie över nyckelhålet till lgnh.

Nej

Nej

Tujavägen

X

 

19/12 kl

7.45-18.55

Uppbruten altandörr till

lgnh nedre botten. Vittnen sett två unga män lämna precis när boende kom hem.

Ja

Nej

Tingsvägen

 

X

24/12 kl

17.12

Två gärningsmän

bryter upp ett fönster på villans övervåning. Boende hemma på nedre plan och hör ljud. När gm ser den boende springer de ut på balkongen och hoppar ner på gräs- matta och springer.

Ja

Nej

Domarvägen

X

 

28/12 kl

18-19

En granne hör

glaskross. Fönster krossat till lgnh nedre botten.

Nej

Nej

Segeltorp

Ejdervägen

 

X

21/10 samt

6/11, anmält

7/12.

Någon försökt få upp

dörrlås till ytterdörr sedan ryckt i garage- dörren. Den boende som var hemma utlöste själv larmet och då avbröts försöket.

Nej

Ja

Kapellvägen

 

x

26/12,

18.30-

18.40

Uppbrutet fönster

baksida. Larm och polis till plats.

Ja

Ja +

kamera

 

 

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Verkstadsvägen

 

x

26/12 kl

14-19

Uppbrutet fönster på

husets baksida.

Ja

Nej

Flemingsberg

Spiskroksvägen

 

X

6/12 kl

16.28

En man ses stå och titta in genom fönster

på villan. Detta ses i övervakningskamera. Boende kommer hem strax efter och mannen lämnade tomten innan. SIGN: Man ca 40 år, skägg ca 180 cm lång.

Nej

Kamera

Kavlevägen

 

X

6/12 kl 7-

18

Bortbrutet fönster i

altandörr, men avbrutna av larmet och lämnat utan att ta sig in.

Nej

Ja

Kästadalsvägen

 

x

6/12 kl

16.24

Tre män med huvtröjor

ses i familjens övervakn kamera då de går in ca 40 meter på tomten och fram till altanen. Anmält som hemfridsbrott men trol

förberedelse till inbrott.

Nej

Kamera

Terapivägen 4

x

 

27/12 kl

21-00.00

Försök till inbrott

genom att ngn har plockat bort brevinkastet i dörren. Dock ej tagit sig in.

Nej

Nej

Stuvsta

Kungsklippevägen

Lgnh nedre botten

X

 

4/12 kl

17.45-

17.52

Boende är hemma och

hör en person som bryter upp ett fönster och försöker klättra in. När tjuven ser den boende hoppar den

ner från fönsterkarmen och springer.

Ja

Nej

Ågestavägen

 

x

12/12 kl 9-

23

Uppbrutet fönster på

insynsskyddad baksida.

Ja

Nej

 

 

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Björkängsvägen

 

x

14/12 kl

17-20

Fönsterkassett utlyft

på husets baksida.

Ja

Nej

Hästbäcksvägen

 

X

15-18/12

Uppbrutet fönster till olarmat sovrum. Ej

gått vidare till övriga huset som är larmat.

Ja

Ja men ej detta

rum.

Hagvretsstigen

 

x

27/12 kl

15.17

Uppbrutet fönster

baksida av huset.

Ja

Ja

Dalkarlsvägen

 

X

27-28/12

Uppbrutet fönster på

övervåning, med hjälp av stege. Stegen kvarlämnad, tillhör ej huset.

Ja

Nej

Dalkarlsvägen

 

X

22-28/12

Fönsterruta utlyft,

utebelysning urskruvad, pall lämnad under fönstret.

Ja

Nej

Ängshalsvägen

 

X

28/12 kl

15-21

Krossat ruta med en

sten, kunnat sticka in handen och öppna ytterdörren till villan inifrån.

Ja

Nej

Mårdvägen

 

X

31/12-1/1

Uppbrutet fönster i

markplan. Fönster- hakarna gått av.

Ja

Nej

Skogås

Storvretsvägen

x

 

3/12 kl

9.30-19.05

Uppbrutet fönster på

balkong. Lgnh i markplan men ca 1,5-

2,5 upp till balkongen.

Ja

Nej

Loftvägen

x

 

3/12 kl

7.45-19

Uppbruten balkongdörr. Lgnh i markplan.

Ja

Nej

Altvägen

 

x

5/12 kl 15-

16.50

Uppbrutet fönster

nedre botten. Boend emöter gärningsman när de kommer hem. Springer från platsen. Hundsök och sök i området utan resultat. SIGN: Ca 20 år gammal, 185 cm lång, svarta kläder med luva

Ja

 

 

 

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Duettvägen

 

X

6/12 kl 10-

18

Uppbrutet köksfönster.

Ja

Nej

Storvretsvägen

X

 

25/11-6/12

Uppbruten balkongdörr på

inglasad balkong i markplan.

Ja

Nej

Storvretsvägen

x

 

15-16/12

Krossad ruta på

balkongdörr, kunnat sticka in handen och öppna den olåsta dörren. Lägenhet i markplan.

Ja

Nej

Trångsund

Springarvägen

x

 

12/12 kl

10.30-

17.30

Lägenheten genom-

sökt, oklar ingångs- väg.

Ja

Nej

Hammartorpsvägen

x

 

12/12 kl 9-

18.30

Krossat ruta på bal-

kongdörr i höjd med låset, kunnat sträcka in handen och öppna inifrån.

Ja

Nej

Länna

Drevviksvägen

 

X

6/12 kl

16.50-

17.16

Fönsterlister bort-

brutna och hela föns- terkassetten utlyft.

Ja

Ja

Fjädervägen

 

X

11/12 kl

18.15-

18.25

Boende hör en duns

och andra ljud, ropar och avbryter då trolig- en inbrottet. Senare upptäcks brytskador på uterumsdörr samt sovrumsfönster.

Nej

Nej

Solstigen

 

X

6/12 kl 13-

18

Bortbrutna lister runt

ett fönster i villan, fönsterkassetten spräckt i hörnen. Detta upptäckte familjen när de vaknade på mor- gonen. Larm ej utlöst.

Nej

Ja

 

 

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Österhagsvägen

 

X

25/12 kl

17.35-

17.45

Glasruta utlyft ur bal-

kongdörr på husets baksida. Övervak- ningsfilm finns på gär- ningsmännen.

Ja

Kamera

Solstigen

 

X

26/12 kl

02-11

Någon har försökt bryta upp familjens ytterdörr, men lämnat utan att lyckas. Famil- jen hemma.

Nej

Nej

Smedjevägen

 

X

12-13/12

Utlyft fönster på hu-

sets baksida.

Ja

Ja

Vårby

Bäckgårdsvägen 36

X

 

10/12 kl

14.45-

16.15

Uppbrutet fönster på

balkong.

Ja

Nej

Lammholmsbacken

x

 

27/11-

11/12

Uppbrutet fönster intill

altandörr nedre botten. Kunnat öppna altan- dörr inifrån.

Ja

Nej

Lammholmsbacken

x

 

23-25/12

Uppbrutet fönster

nedre botten. Kunnat låsa upp och gå ut genom lgnhsdörren.

Ja

Nej

Glömsta

Sibyllavägen

 

X

7/12 kl 10-

19.10

Utlyft fönster samt

brytmärken kring inre rutan.

Ja

Nej

Talldalsvägen

 

X

18/12 kl

10-17.58

Bortbrutna lister och

utlyft fönsterkassett. Larm utlöst, polis och väktare till plats, hundspårning samt DNA-hund anlitad.

Ja

Ja

Lövstastigen

 

x

1-8/12

Inbrott i fritidshus ge- nom ett uppbrutet

köksfönster.

Ja

Nej

 

Kom ihåg!

Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till platsen för teknisk undersökning inom 48 timmar, även om själva anmälan tas upp per telefon (om det inte är pågående brott, då tas anmälan upp på plats). Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni pratat med polis!

 

Sammanställning december 2018, Huddinge kommun

 

Stuvsta:  9 anm

 

Fullersta: 7 anm

 

Skogås, Länna: 6 anmälningar vardera

 

Sjödalen: 5 anmälningar

 

Segeltorp, Kästa, Vårby, Glömsta : 3 anm

 

Trångsund, : 2 anm

 

Snättringe, Flemingsberg: 1 anm vardera

 

 

 

OBS! Att denna sammanställning enbart innehåller statistik gällande inbrott i bostäder. Utöver detta så kan det ha varit andra brott i era områden.

 

Därför är det extra viktigt att ni håller er grannsamverkan vid liv och själva informerar varandra om det sker brott i området, så att alla kan vara extra uppmärksamma.

 

En informationskanal mellan grannarna är ytterst viktig att upprätthålla. Har ni inte ngn uppdaterad kontaktlista i ert område så är det viktigt att skapa en.

 

Annars använder många en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar som finns för ändamålet.

 

 

 

FACEBOOK

 

Polisen Huddinge driver en sluten grupp för grannsamverkan, där grupper kan kommu- nicera sinsemellan. Förmedla goda råd och idéer om förebyggande arbete, tipsa om ev rekning för inbrott, ställa frågor om larm, kameror, appar mm. För att gå med i gruppen ställer du dig i sökrutan på FB och skriver ”Grannsamverkan Huddinge” sedan ansöker du om att gå med och svarar på de tre frågor som dyker upp. OBS Att frågan om vem som är din kontaktperson alltså gäller vem i ditt bostadsområde som är din kontaktper- son, svaret är inte Anna Schelin på polisen …

 

__________________________________________________________________________________

1. jan, 2019

Januari 2019

From nu kommer löpande info från Polisens Grannsamverkan komma igång igen. Vid varje månadsskifte kommer ny info komma ut här.

 

Mvh

Karin Lundberg

 

____________________________________________________________________________________

27. sep, 2017

September 2017

Information från Grannsamverkan och Stöldskyddsföreningen

 

 

Pressmeddelande

2017-09-26

 

Var 5:e boende har någon gång blivit utsatt för inbrott  

Det har under de senaste åren anmälts drygt 20 000 inbrott per år i Sverige och enligt en Demoskopundersökning som SSF Stöldskyddsföreningen gjort, uppger var 5:e boende som svarat att de någon gång utsatts för inbrott i sitt hem.  

De flesta inbrotten sker dagtid under årets mörka månader när ingen är hemma. När det gäller villor sker nästan 50 % av inbrotten genom att tjuven bryter upp ett fönster på markplan för att ta sig in, det visar siffror från polisen som SSF tagit del av. 
 
- Du ska självklart ha en ytterdörr med certifierad låsenhet, men även om du har det och inte har bra certifierade lås på fönster och altandörr kommer tjuven in i alla fall, säger Lina Nilsson Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen. 
 
Tjuvar rekognoserar ofta i ett område och väljer ut objekt för att antingen slå till direkt eller komma tillbaka vid ett senare tillfälle. De kontrollerar bland annat om bostadens ägare är hemma, om det finns enkla vägar att ta sig in i och ut ur bostaden eller förrådet och om det finns värdefulla saker att stjäla. Målet är att så snabbt som möjligt komma över så mycket värde som möjligt med minsta möjliga risk att bli upptäckt.
 
- Tyvärr sker inbrott även när vi är hemma, därför ska man ha för vana att alltid låsa ytterdörren. Tjuvar kontrollerar ofta om dörrar är olåsta och eftersom många av oss förvarar handväskor, plånböcker och nycklar, både till hem och bil, nära ytterdörren blir det lätta byten för tjuven, säger Lina Nilsson. 
Val av objekt bygger på en kalkylerad risk, men det finns flera åtgärder du kan vidta för att försvåra för tjuven och minska risken för att just din bostad ska bli utsatt.
• Starta Grannsamverkan – uppmärksamhet och nyfikna grannar är det sista en tjuv vill ha.
• Se till att ha godkända certifierade lås på fönster, ytterdörr och altandörr – tjuven väljer bort bostäder där det tar tid att ta sig in och är svårt att komma ut med det stulna.
• Förvara trädgårdsredskap och stegar inlåsta i förråd eller fastlåsta så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster eller klättra upp till andra våningar. 
• Märk dina värdesaker så de blir spårbara – märkta föremål är svårare att sälja vidare och ökar chansen för dig att få dem tillbaka.
• Lås in värdesaker och id-handlingar så som pass, i godkända certifierade säkerhetsskåp – det finns inga "bra ställen" som tjuven inte hittar.
• Skydda din post genom att installera en säkerhetsbrevlåda eller en brevlåda med lås så att du försvårar för inbrottstjuven och id-kaparen. Ett skyddat brevinkast gör det svårare att id-kapa dig, samt ger inte en indikation på om du är borta.
• Bor du i villa, installera rörelsestyrd belysning så att tjuven syns.
• Öka insynen till ditt boende genom att beskära buskar och träd. På så sätt kan inte tjuven arbeta dolt.
• Installera ett larm – det förkortar tiden tjuven har på sig innan hen riskerar att bli upptäckt.
 
Från och med vecka 39 går det att se SSF:s tredje säsong av programserien, Stoppa Tjuven 57 fel och rätt, på Aftonbladet TV och SSF:s webbplats www.stoldskyddsforeningen.se/stoppatjuven
 
 

 

För mer information kontakta:

Lina Nilsson, Rådgivningsexpert, SSF Stöldskyddsföreningen 0709-81 65 72,
lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se